Een open en veilig klimaat waarin kwetsbare thema’s binnen de gezondheidszorg bespreekbaar zijn en waarin ieder individu in dialoog kan gaan en de weg vindt tot juiste informatie en gepaste zorg.


An open and safe climate where sensitive issues within healthcare can be discussed and where every individual can go into dialogue and find their way to the right information and the most suitable care.