Opgericht op 3 mei 2019 door Souad Abihi.

Het zorgdragen voor jezelf en voor de ander dragen wij hoog in het vaandel. Het is onze missie om taboes te doorbreken rond psychische moeilijkheden. Met een bijzondere aandacht voor het stigma rond zelfdoding.

Dit willen wij doen via vzw Hshoema die als doel heeft het taboe te doorbreken rond psychische moeilijkheden en andere kwetsbare thema’s binnen de gezondheidszorg over de culturele, raciale, ideologische, gender en leeftijdsgrenzen grenzen heen.  

Graag inspireren wij anderen en willen wij hen de kracht geven om in zichzelf te geloven. Wij dromen van een open en veilig klimaat waarin kwetsbare thema’s binnen de gezondheidszorg bespreekbaar zijn en waarin ieder individu in dialoog kan gaan en de weg vindt tot juiste informatie en gepaste zorg.


Founded on the 3rd of May by Souad Abihi.

Taking care of yourself and others is really important to us. It is our mission to break the taboos around psychological difficulties. With special attention for the stigma around suicide. 

We want to do this through the non-profit association vzw Hshoema whose goal is to break through the taboo around psychological difficulties and other sensitive themes within healthcare beyond cultural, racial, ideological, gender and age boundaries.

We would like to inspire others and give them the strength to believe in themselves. We dream of an open and safe climate where sensitive issues within healthcare are open to discussion and where every individual can go into dialogue and find the way to the right information and the most suitable care.