Het Marokkaans woord ‘Hshoema’ staat voor ‘beschamend’. Een woord dat vaak gebruikt wordt om gevoelige thema’s te onderdrukken.


The Moroccan word ‘Hshoema’ means ‘shameful’. A word commonly used to suppress sensitive themes.